O nama

Pesla je obrtnička zadruga nastala 1938. godine, kao nasljednik zadruge „Hrvatski pekar“, koja je osnovana početkom 19. stoljeća.

Osnovali su je pekari i slastičari koji su ujedno i zadrugari, članovi koji kroz zadrugu promiču pekarsku i slastičarsku struku. S druge strane, zadruga svoje članove pomaže savjetima, usmjerava ih i pomaže suradnje s pekarima i slastičarima.

Povijest Pesle

Zadruga Pesla osnovana je 28. veljače 1938. godine u Zagrebu, gdje joj je i danas sjedište. Osnovali su je očevi i djedovi današnjih zadrugara, a kroz zadnjih 80 godina, zahvaljujući novom vodstvu, Pesla postaje spoj tradicije i inovativnosti.

Pokušavajući uvijek ostati u korak s vremenom, a da se pritom ne gube iz vida vrijednosti koje sa sobom nosi duga tradicija, Pesla je svojevrstan hibrid.

Duga povijest osigurala je zadruzi čvrste temelje, dok sve nove generacije koje postaju članovima ili upraviteljima Pesle u poslovanje unose novosti modernog svijeta.

Struktura Pesle

Skupština

Skupštinu zadruge, kao najviše tijelo u zadruzi, čine svi zadrugari koji na propisno sazvanoj skupštini ostvaruju svoja upravljačka zadrugarska prava donoseći odluke onom većinom glasova koja je za pojedine odluke određena Zakonom o zadrugama ili Pravilima zadruge.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sastoji se od četiri člana koje bira Skupština zadruge većinom svih zadrugara. Izabrani Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

Upravitelj

Upravitelja postavlja Skupština zadruge a njegov rad i poslovanje zadruge prati Nadzorni odbor. Upravitelj predstavlja zadrugu i zastupa je u pravnom prometu pojedinačno i samostalno. Upravitelj vodi poslove zadruge, utvrđuje poslovnu politiku sukladno pravima zadrugara i njihovim interesima.

Misija

Peslina misija je služiti pekarsko-slastičarskoj struci te promicati načela zadrugarstva. Uz to, Pesla promiče društvenu solidarnost i pomoć malom obrtništvu i obiteljskom poduzetništvu u stjecanju neovisnosti, učinkovitosti i društvenoj odgovornosti.

Vizija

Kroz sve godine, Peslina vizija ostaje ista: ostati aktivan centar promicanja i zaštite interesa struke s glavnim zadatkom rješavanja potreba i ključnih problema struke, poput:

  • nabave sirovina i galanterije odgovarajuće kvalitete i cijene
  • olakšati kružni tok od proizvođača sirovina i opreme prema krajnjem proizvođaču kruha i kolača te obrnuto, što uključuje informiranje o tehnologiji proizvodnje, o opremi, o organizaciji poslovanja, prodaji i marketingu
  • ostati edukacijski centar svih nivoa obrazovanja odraslih, pekarske i slastičarske struke, kroz  organizaciju tečajeva, osposobljavanja, usavršavanja i prekvalifikacije

Partneri