O NAMA

 

Pesla - najstarija hrvatska pekarsko-slastičarska zadruga

Nastala na temeljima zadružnog udruživanja od strane pekara i slastičara 1938.g da bi služila i pomagala svojim članovima u cilju promicanja pekarske i slastičarske struke. Preko sedam desetljeća podržava i pomaže savjetima, usmjerava i surađuje s pekarima i slastičarima kako bi izrasli u kvalitetne i cijenjene šegrte, majstore i obrtnike. Danas, pekari po cijeloj Hrvatskoj u svojim temeljima imaju ugrađene Pesline aktivnosti,servise i pomoći koje su im pomogle da postanu ono što jesu. Njihovi djedovi i očevi su svoje obrtničke početke gradili s Peslom pa su tako njihovi sinovi i unuci nastavili do današnjih dana. Pesla je danas moderna, samofinancirajuća zadruga a njene sve aktivnosti su podređene funkciji plemenite pekarske i slastičarske struke.
 

Osnivanje zadruge Pesla

PESLA je prva hrvatska pekarsko-slastičarska obrtnička zadruga osnovana na Osnivačkoj Skupštini održanoj u Zagrebu 28.veljače 1938.

 

Svrha zadruge Pesla

PESLA prva hrvatska pekarsko-slastičarska obrtnička zadruga je dobrovoljno udruženje zadrugara fizičkih i pravnih osoba koje se učlanjuju u zadrugu i svojom djelatnošću, neposredno ili zajedničkim poslovanjem, sudjeluju u razvijanju zadružne djelatnosti po načelu uzajamne pomoći, te ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoj gospodarski i drugi profesionalni interes, u cilju ostvarivanja svoje osobne i zajedničke dobiti i drugih interesa zadrugara u skladu sa Zakonom o zadrugama,pravilima o ortakluku iz Zakona o obaveznim odnosima i Pravilima zadruge.

 

 

Sjedište zadruge

U Zagrebu, na poslovnoj adresi: Ivana Šibla 4, 10020 Zagreb.

 

Članstvo zadruge

Članstvo u zadruzi je osobno i dobrovoljno.
U zadrugu se mogu naknadno učlaniti druge fizičke i pravne osobe (drugi zadrugari)u skladu sa zakonom o zadrugama i pod uvjetom da u cijelosti prihvate Pravila zadruge.

 

Tijela zadruge

  • SKUPŠTINA
  • NADZORNI ODBOR
  • UPRAVITELJ

 

Skupština zadruge, kao najviše tijelo u zadruzi čine svi zadrugari, koji na propisno sazvanoj skupštini ostvaruju svoja upravljačka zadrugarska prava donoseći odluke onom većinom glasova koja je za pojedine odluke određena Zakonom o zadrugama, ili Pravilima zadruge.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koje bira Skupština zadruge većinom svih zadrugara. Izabrani Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.

Upravitelja postavlja Skupština zadruge a njegov rad i poslovanje zadruge prati Nadzorni odbor. Upravitelj predstavlja zadrugu i zastupa je u pravnom prometu pojedinačno i samostalno. Upravitelj vodi poslove zadruge, utvrđuje poslovnu politiku sukladno pravima zadrugara i njihovim interesima.